Axcess Financial Poland

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności.

AXCESS
Szybkie i tanie pożyczki!

1.
Wypełnij prosty
formularz online,
i zostaw dane
do kontaktu.
2.
Doradca zadzwoni
do Ciebie, zaproponuje
spotkanie i przedstawi
najatrakcyjniejszą ofertę.
3.
Po zawarciu umowy,
pieniądze możesz
otrzymać w ciągu kilku
minut dzięki usłudze
szybkich przelewów!
 
 
 
 
 
 
 
Zapoznałem się z niniejszymi klauzulami informacyjnymi i akceptuję ich treść
Pełna treść klauzul
Zamknij

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Axcess Financial Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa (dalej jako Axcess).
 2. Kontakt z powołanym przez Axcess Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail iod@axcesspoland.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest marketing usług własnych Axcess.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
 5. Podstawami przetwarzania danych są:
  • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia jednej lub większej ilości zgód (art. 6, lit a RODO);
  • podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki (art. 6, ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Axcess, w tym wynikających z ustaw wskazanych powyżej w niniejszej informacji (art. 6, ust. 1, lit. c RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Axcess w tym związane z oceną Pani/Pana zdolności kredytowej oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających zawarcia Umowy Pożyczki (art. 6, ust.1 lit. f RODO);
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych: Brak;
 7. Podane dane będą przechowywane do czasu:
  • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Axcess;
  • wygaśnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Axcess;
  • wycofania wyrażonej przez Panią / Pana zgody w odniesieniu do danych, na których przetwarzanie została ona udzielona.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, w stosunku do danych osobowych które Panią / Pana dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo jej wycofania. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, w dogodny sposób, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonania usługi.
 
 
Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Zostałem poinformowany, że usługi, produkty finansowe i oferty Axcess Financial Poland sp. z o.o. są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich i oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Klient, zgodnie z art. 4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego – Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o usługach, produktach finansowych i ofertach Axcess. Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Klient został poinformowany o prawie odwołania powyższej zgody w każdym czasie.